Rusztowanie przejezdne

Do you have any questions?

Contact us by phone or e-mail.

Rusztowanie przejezdne

General informations

Rusztowania przejezdne oferowane przez firmę ALTRAD-MOSTOSTAL stosuje się do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy obciążeniu użytkowym pomostu roboczego 2,0 kN/m2 (200 kg/m2). W pomieszczeniach zamkniętych maksymalna wysokość pomostu roboczego nie powinna przekraczać 12 m, a na zewnątrz budynku 8 m.

Rusztowania mogą być montowane i eksploatowane w następujących wariantach:

Bez belki jezdnej, z podporami ukośnymi lub bez podpór;
Z belką jezdną, ustawienie centralne lub jednostronne na belce.

Elementy rusztowań wykonane są ze stali (belki jezdne) i aluminium (ramy, stężenia, poręcze, pomosty). Pomosty wypełnione są sklejką wodoodporną. Krawężniki wykonane są z drewna, obręcze kół – z poliamidu.

Do you have any questions?

Contact us by phone or e-mail.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can independently define the conditions for storing or accessing cookies in your browser.