Podpory stropowe PEP Alpha

Do you have any questions?

Contact us by phone or e-mail.

Podpory stropowe PEP Alpha

General informations

PERI PEP Alpha B i D odpowiadają normie DIN EN 1065 w zakresie wymagań dotyczących nośności. Podpory te pokrywają zakres typowego zapotrzebowania na podpory stalowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. PERI oferuje podpory stalowe PEP Alpha wyłącznie na sprzedaż – w niezwykle atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności. Maksymalna nośność podpory wynosi 36,1 kN.

Bezpieczna praca
Dzięki zabezpieczeniu przed zakleszczeniem dłoni i zabezpieczeniu rury wewnętrznej przed wypadnięciem.

Trwałość
Ogniowe ocynkowanie wszystkich części

Sprawdzona wytrzymałość
Wytrzymałe wykonanie, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 1065

Do you have any questions?

Contact us by phone or e-mail.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can independently define the conditions for storing or accessing cookies in your browser.