Podpory stropowe PEP Alpha-2

Do you have any questions?

Contact us by phone or e-mail.

Podpory stropowe PEP Alpha-2

General informations

Ocynkowane ogniowo podpory stropowe PEP Alpha 2 odpowiadają klasom wytrzymałości D i B normy DIN EN 1065. Pokrywają one zakres typowego zapotrzebowania na podpory stalowe w budownictwie. Charakteryzują się najlepszą relacją dopuszczalnej nośności do ciężaru podpory.

Do you have any questions?

Contact us by phone or e-mail.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can independently define the conditions for storing or accessing cookies in your browser.