Deskowanie ramowe MAXIMO

Do you have any questions?

Contact us by phone or e-mail.

Deskowanie ramowe MAXIMO

General informations

Opracowana przez PERI technologia jednostronnie obsługiwanych ściągów zdecydowanie przyspiesza prace deskowaniowe. MAXIMO jest znacznie szybsze w montażu niż konwencjonalne deskowania ramowe, pomimo skromnych wymagań w zakresie liczebności ekipy ciesielskiej. Innowacyjna technologia ściągów oraz zoptymalizowana liczba otworów na ściągi zmniejszają nakłady robocze nawet o 50%. Centralne rozmieszczenie ściągów zapewnia regularny odcisk w licu betonu, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.

Szybszy montaż
Dzięki technologii jednostronnie obsługiwanych ściągów bez rurek dystansowych i stożków.

Mniej ściągów
Dzięki zoptymalizowanemu układowi otworów na ściągi w płytach.

Lepsza powierzchnia betonu
Dzięki uporządkowanemu układowi odcisków płyt i otworów po ściągach.

Do you have any questions?

Contact us by phone or e-mail.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can independently define the conditions for storing or accessing cookies in your browser.